Razová vlna Praha - Rehabilitace Dubanska

Ceník dále nabízených procedur

Fyzikální terapie

Fyzioterapie

Administrativa

Ceny jsou platné od 1. května 2024

Některé uvedené procedury je možné objednat bez poukazu od lékaře na zdravotní péči.

Vybrané procedury uvedené na našem webu si hradí pacient sám a nehradí je zdravotní pojišťovny.

Možnost čerpat Poukaz na zdravotní péči (FT) se u jednotlivých procedur může lišit.

Pro více informací nás kontaktujte telefonicky a nebo se informujte osobně na recepci našem oddělení RHB.

Fyzioterapeutické úkony  30 minut 500 Kč – 60 minut 900 Kč – mobilizace, měkké techniky, individuální cvičení a jiné


Masáž celková  30 minut 500 Kč – 50 minut 800 Kč


Masáž částečná  20 minut 300 Kč – krční, hrudní, bederní


Thajská masáž nohou  50 minut 600 Kč


Tejpování   200 Kč práce fyzioterapeuta + tejpovací páska 5 Kč za 1 cm


Baňková terapie včetně masáže  60 minut 800 Kč


Lymfodrenáž ruční  50 minut 800 Kč

Paušální režijní náklady:

Za nově registrovaného pacienta 100 Kč

Za již registrovaného pacienta 50 Kč


Výpis z dokumentace 200 Kč

Rázová vlna Ošetření ortopedické: jedno místo 500 Kč – dvě místa 750 Kč

– ošetření kosmetické 1000 Kč


Laser výkonový ASTAR  Cena aplikace: jedno místo 200 Kč – dvě místa 250 Kč


Přístrojová lymfodrenáž LYMFOVEN  50 minut 200 Kč + ošetření lymfatického systému 400 Kč


Rebox  Dle velikosti ošetřené plochy od 200 Kč


Rašelina  1 procedura 20 minut 100 Kč – jako doplatek k parafínu 50 Kč


Vířivka  20 minut 100 Kč


Elektroléčba  Bez předpisu 1 aplikace 100 Kč


Solux  15 minut 150 Kč


Vakuová masáž  1 procedura 100 Kč – jako doplatek k IF proudům 50 Kč